Voor alfabetisering van kansloze meisjes in Maputo – Mozambique

Cycloon Idai verwoestend!

hulpactie in Maputo
Hulpactie in Maputo

Honderdduizenden mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi hebben dringend hulp nodig. Honderden mensen zijn overleden als gevolg van cycloon Idai en minstens 400.000 mensen zijn hun huis kwijt.

Vanuit de stichting Madre Rosetta volgen we het nieuws hierover natuurlijk met bijzondere aandacht. Hoewel de hoofdstad Maputo gelukkig niet is getroffen door de cycloon leven we natuurlijk bijzonder mee met de slachtoffers. We hebben regelmatig contact met Karin Brugman en Tinie van Eys, de contactpersonen in Mozambique. Karin en Tinie zijn hier betrokken bij hulpacties die je kunt vergelijken met hoe de rest van Nederland Zeeland heeft geholpen bij de watersnoodramp.

De gehouden collectes in de Norbertusparochie hebben, samen met de op onze bankrekening gestorte bijdragen, bijna € 3000,– opgebracht. Dit bedrag is, naar boven afgerond op € 3000,– rechtstreeks overgemaakt naar de cooperativa educacao ambiental Repensar. Deze organisatie heeft vanuit Maputo al een schip vol hulpgoederen naar Beira verscheept en is van plan het door ons geschonken bedrag te gebruiken voor een school en leermiddelen in Beira.

Iedereen die bijgedragen heeft van harte bedankt. STICHTING MADRE ROSETTA

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van Madre Rosetta onder vermelding van: ramp Mozambique.
Banknr: NL13 RABO 0319 0300 08

——————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

De stichting Madre Rosetta steunt de school Madre Rosetta in Maputo, Mozambique.
Een school voor de opvang en opleiding van de allerarmsten. Een alfabetiseringproject, bestemd voor meisjes die door armoede niet in staat zijn naar school te gaan. Meisjes die niet kansarm zijn maar kansloos, voor wie er geen toekomst is. De meisjes van nu zijn de moeders van morgen. Door de opleiding kunnen ze aan hun eigen toekomst bouwen.Doel van de stichting is het dragen van de structurele lasten die nodig zijn voor kwalitatief goed onderwijs, door goed opgeleide leraren. Geen “strijkstokkosten” – geen bureaukosten – geen bestuurskosten: het is een kleine, gemotiveerde stichting. De jaarlijkse kosten die de stichting maakt betreffen alleen de onvermijdelijke kosten, zoals bankkosten en porto.

Sinds 1 januari 2008 is de Stichting Madre Rosetta een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Voor meer informatie kijk onder: DONEREN.

facebookTinie van Eys, een van onze beide vertegenwoordigsters uit Maputo, was op bezoek in Nederland. Ze heeft persoonlijk kennis gemaakt met het bestuur en verteld over de situatie in Mozambique. Ze is vol lof over Madre Rosetta. Met minimale middelen wordt er heel veel goed werk gedaan. Wel heeft ze haar zorgen uitgesproken over de politieke en economische situatie in Mozambique. Tinie heeft, terug in Mozambique, een bezoek gebracht aan het Madre Rosetta. Het was  “Dia de Alfabetização” (Dag van de Alfabetisering) dus  feest in het Centrum van Madre Rosetta.