Berichten uit Maputo

De meisjes versieren slippers die met winst verkocht worden op de markt. Zo hebben ze een kleine bijverdienste.
De meisjes versieren slippers die met winst verkocht worden op de markt. Zo hebben ze een kleine bijverdienste.
De eerste cursisten voor de opleiding kleuterleidster hebben hun diploma ontvangen.
De eerste cursisten voor de opleiding kleuterleidster hebben hun diploma ontvangen.
Groepsfoto aan het begin van het schooljaar 2018.
Groepsfoto aan het begin van het schooljaar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “Lieve vriendin die in Holland woont.
Heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan, dat ik kan studeren.
Dank je voor alles. Ik stuur je een dikke knuffel.
Kusjes voor jou
Teresa Armindo Narula (3e jaar).

Maputo 28 augustus 2015

Aan de Hollandse groep en Zuster Carolina

We hopen dat U, wanneer u onze brief ontvangt, in goede gezondheid bent, samen uw familie

Wij willen u erg danken dat u ons de gelegenheid hebt geboden om te leren werken met de computer. We kunnen al een beetje schrijven en wij hopen , dat wij het komen jaar verder kunnen gaan met oefenen in de informatica lessen

Wij gaan deze brief afsluiten, wij sluiten onze kusjes in

En vragen dat God je altijd zegent

De derde groep, bestaand uit: Claudia Alberto Zandamela, schrijfster, Célia Alberto Tamele, plaatsvervanger

Joana Olivia Roda, Célia Arnaldo Bulandiane Josefina Carvalho Machalela Novela, Glória Continhe Chemane

Luísa Manuel Bernardo Balate, Ester Júlio Chivite Maria Rafael

 

Tijdens haar reis in 2015 heeft bestuurslid Godelieve Pieper een bezoek gebracht aan de wijk waar de school staat en

gezien dat de situatie nog steeds zeer armoedig is.

  • De doelgroep is nog steeds hetzelfde en actueel: Kansloze meisjes uit de allerarmste, veelal incomplete gezinnen, vaak alleenstaande jonge moeders, of wonend bij andere familieleden, met weinig ondersteuning vanuit de thuissituatie.
  • Dit vraagt van de zusters dat zij ouders/verzorgers en de kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid toch naar school te komen, of anders netjes te melden waarom je er mee stopt. De voorbeelden van (te) jonge moeders die nu     hun kind moeten gaan onderhouden en waarvan de vader het kind niet erkent, zijn er in overvloed. Een toekomst die de zusters hen niet gunnen.
  • Kleine armoedige onderkomens waar eigenlijk geen ruimte is om een eigen onderneming op te zetten. De jonge vrouwen die moedige pogingen ondernemen om hun kinderen te kunnen onderhouden stuiten op deze moeilijkheden. Geen ruimte om een zaak van de grond te tillen, gebrek aan tijd om dit naast de dagelijkse zorg voor huis en kinderen te doen.
  • Chronisch zieke kinderen, die wel naar het spreekuur komen maar medicatie niet trouw innemen. Daarmee in conditie achteruit gaan, moeizamer kunnen concentreren en studeren.
  • Een sociale omgeving waarin overleven de norm is, niet je ontwikkelen. Daardoor weinig impuls voelen tot eigen initiatieven en vechtlust om hier bovenuit te komen.

 

Welkomswoord voor Godelieve

woordje bezoek godelieveRepubliek van Mozambique.

Directie van de educatie van de stand Maputo

Gemeentelijk district Kamubukwana

Alfabetiseringscentrum Madre Rostta

 Bericht

Excellentie weldoeners

Van harte welkom op dit centrum.

Het is met grote blijdschap dat wij dit bericht schrijven,

om onze onderwijzeressen, zuster, werkers en functionarissen te bedanken voor het werk dat zij in dit centrum verzetten.

Wij kunnen al lezen en schrijven omdat onze grootste waarde het onderwijs is.

Wij willen op een bijzondere manier dank zeggen aan Godelieve (Stichting Madre Rosetta) die ons ondersteun heeft met school materiaal, materiaal voor aanvullende activiteiten

In dit centrum hebben we naast de lessen ook activiteiten:

Buitenschoolse activiteiten: borduren, naaien, slippers versieren, enz.

Culturele activiteiten: Dans, theater, parade, wedstrijden.

Om te eindigen wensen wij U een goede middag

Maputo, 16 oktober 2015

De leerlingen van het 2e jaar