Doneren

Wilt u de projecten van de Stichting Madre Rosetta geldelijk ondersteunen?
Giften: via Rabobank NL13 RABO 0319 0300 08
t.n.v. Stichting Madre Rosetta te Oude Pekela
Iban: NL13 RABO 0319 0300 08
BIC: RABONL2U

Sinds 1 januari 2008 is de Stichting Madre Rosetta een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan onze Stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Voor eenmalige giften geldt bij de belastingdienst een drempel van 1% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift is het vanaf 1-1-2014 ook mogelijk zonder tussenkomst van een notaris via een vereenvoudigde schriftelijke (onderhandse) overeenkomst geld over te maken. Zo’n periodieke gift is volledig aftrekbaar als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt aan de Stichting Madre Rosetta of haar rechtsopvolger;
  • de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde (Klik hier voor formulier);
  • de gift stopt bij overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon;
  • de Stichting Madre Rosetta te Groningen (ANBI) levert geen tegenprestatieaan de gever voor de gift.

Het model: geldelijke ondersteuning Stichting Madre Rosetta overeenkomst periodieke gift  kunt u uitprinten. Voor het invullen is het model voorzien van een duidelijke toelichting. U kunt deze overeenkomst ook (laten) downloaden via de website van de Belastingdienst (zoeken op : overeenkomst periodieke giften) en deze overeenkomst ( laten) invullen en printen. Ook kunt u de toelichting periodieke gift bekijken: geldelijke ondersteuning Stichting Madre Rosetta.

Op het formulier wordt gevraagd naar het RSIN/fiscaal nummer van de begiftigde. Hiervoor kunt u het volgende nummer gebruiken : Stichting Madre Rosetta te Groningen RSIN : 817192244.

Kent u de mogelijkheid van een schenkingsakte al? Voordeel voor de Stichting Madre Rosetta en voordeel voor u als schenker. Zie https://www.schenkservice.nl.

Obrigado! – Dank u wel!
Obrigado! – Dank u wel!