Financiën

De projectverantwoordelijken in Maputo sturen jaarlijks het financiële verslag en een begroting voor het nieuwe cursusjaar.
In 2006, 2007 en 2008 kon €5.200 per jaar naar Maputo worden gezonden.
In 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn bedragen van resp. €6.500, €7.500, €9.500 en €15.000 overgemaakt
naar de Mozambikaanse bankrekening van het Alfabetiseringsproject.
De bedragen waren voornamelijk bestemd voor de salarissen van de vijf leerkrachten.
De stijgende olie- en voedselprijzen en de inflatie zijn de voornaamste oorzaken van de gestegen overmakingen.

In 2013 kon, door een extra bijdrage van Cordaid, € 35.500,– worden overgemaakt.
Dit begrote bedrag was bestemd voor:
€ 2.457,– voor project 2013-1 (de aanschaf van een nieuw kopieer/scanapparaat)
€ 16.464,– voor het project Skills ontwikkeling (de gealfabetiseerde meisjes opleiden tot economische zelfstandigheid)
€ 16.220,29 voor de reguliere onderwijsuitgaven
Het totaalbedrag is naar boven afgerond op € 35.500,–

In 2014 werd €18.850,– voor het verbeterde affabetiseringsproject / skills project overgemaakt.
In 2015 is in totaal € 31.000,– voor het alfabetiseringsproject / skills project overgemaakt.

In 2016 is €17.885,08 overgemaakt naar Mozambique en in 2017 is €17.882,50 overgemaakt waaronder een bijdrage voor de opleiding tot kleuterleidster.

Zie voor meer informatie de Financiële verantwoording 2018, de Resultaat rekening 2018 en de Balans 1 januari 2019.

 

Het goed gekwalificeerd onderwijzend personeel dat dankzij de bijdrage uit Nederland een structurele baan heeft.
Het goed gekwalificeerd onderwijzend personeel dat dankzij de bijdrage uit Nederland een structurele baan heeft.