Ontstaansgeschiedenis

In 1995 is het Alfabetiseringscentrum Madre Rosetta begonnen met een kleuterschool. Deze werd in de ochtend gehouden. Omdat er in de wijk veel meisjes rondliepen, zonder iets te doen te hebben, is men in de middag gestart met de alfabetisering. De school is erkend als alfabetiseringsschool waardoor het mogelijk is om tiener meisjes in het reguliere onderwijs te laten instromen. Maputo kent namelijk een systeem van onderwijs, waarbij de leeftijd bepalend is of je in een bepaalde klas mag zitten.
Door de goede opleiding, het eten dat wordt aangeboden, de veilige omgeving en de kans om verder te kunnen leren, groeide de naam van de school en blijven tot op heden de meisjes komen.

Marjoke de Grijs woont in 2003 in Maputo en komt via de Amerikaanse Ambassade in aanraking met Madre Rosetta. Ze is onder de indruk van het vele en goede werk dat hier wordt verricht met hele beperkte middelen.

Grootste zorg van de zusters is dat er geen enkele zekerheid is voor de lange termijn. Het centrum is afhankelijk van giften. De onderwijzers konden maar voor een beperkte tijd worden aangesteld. Marjoke is een oud leerlinge van het Maartenscollege en ze brengt in 2004 de school in Groningen in contact met het Alfabetiseringsproject. Er wordt een eerste inzamelingsactie op de school in Haren gehouden. Streven van de actie was om een jaarsalaris van 1 leerkracht (in 2004 was dat €700) op te halen.

Initiatiefnemer van de Stichting Teun Bakels op bezoek in Mozambique waar hij met eigen ogen heeft gezien dat het ingezamelde geld meer dan goed wordt besteed.
Initiatiefnemer van de Stichting Teun Bakels op bezoek in Mozambique waar hij met eigen ogen heeft gezien dat het ingezamelde geld meer dan goed wordt besteed.

In 2005 vierde Pater Teun Bakels SJ zijn 40-jarig priesterjubileum en op zijn verlanglijstje stond een bijdrage voor het Alfabetiseringsproject. Het samenwerkingsverband van 5 Oost-Groninger parochies hebben op de dag van het jubileum een cheque overhandigd waarmee een veelvoud aan leerkrachten betaald kon worden. En zo raakte het project bekender, deden steeds meer mensen mee en bleven ook naderhand de bijdragen binnen stromen.

Het feit dat het om een project voor de allerarmsten gaat, dat er direct contact is met de mensen ter plaatse en dat alle giften voor 100% overkomen, spreekt de gevers aan.

Eind 2006 is daarop besloten het nog niet aan het alfabetiseringsproject uitgekeerde saldo te storten op de rekening van de toen opgerichte Stichting Madre Rosetta te Groningen. Daarmee werd de continuïteit van het alfabetiseringsproject beter gegarandeerd. Sindsdien kunnen we elk schooljaar het onderwijs voor een honderdtal meisjes ondersteunen.