De stichting

ONS LOGO -Vogels die naar een plek toevliegen en onderkomen zoeken bij een plek die educatie (boek) en veiligheid biedt. - Tegelijkertijd zie je vogels wegvliegen omdat Madre Rosetta kansarme meisjes vrijheid en een toekomst geeft. - De A’s in de tekst zijn huisjes. Ze staan voor het onderkomen dat Madre Rosetta biedt.
ONS LOGO
– Vogels die naar een plek toevliegen en onderkomen zoeken bij een plek die educatie (boek) en veiligheid biedt.
– Tegelijkertijd zie je vogels wegvliegen omdat Madre Rosetta kansarme meisjes vrijheid en een toekomst geeft.
– De A’s in de tekst zijn huisjes. Ze staan voor het onderkomen dat Madre Rosetta biedt.

Om de continuïteit van het project te waarborgen is in 2006 een stichting opgericht.
De bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Stichting Madre Rosetta heeft in haar oprichtingsakte als doel geformuleerd:

  1. Het doen van uitkeringen aan instellingen, bij voorkeur in Mozambique, die zich bezig houden met alfabetisering van – en onderwijs aan kansarme kinderen, met name meisjes.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Naam: Stichting Madre Rosetta
RSIN : 817192244
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 02095867
Erkend als Anbi–instelling : Giften aftrekbaar van de belasting

Bestuursleden en de contactpersonen in Mozambique zijn allen onbezoldigd vrijwilliger.

Voorzitter: De heer A.H.W. Bakels SJ
Ere-Voorzitter:
De heer A.H.W. Bakels SJ

“Dank zij Marjoke de Grijs ben ik, in 2005, op het spoor gekomen van de uitzichtloze situatie van veel meisjes in Mozambique. Dan wil je wat doen, maar wat kun je in je eentje?Wat een geweldige ervaring als er dan mensen zijn die zeggen: we doen mee, samen gaan we aan de slag. Zo kwam er een Stichting , met een klein bestuur van toegewijde betrokken mensen. En er kwamen steeds meer donateurs. Jaar in jaar uit kunnen we zo concreet iets doen voor het Alfabetiseringscentrum voor meisjes in Mozambique. Dat is wat er gebeurd is met de Stichting Madre Rosetta. Bescheiden begonnen, uitgegroeid en solide. We blijven trouw aan ons uitgangspunt: een educatief doel, voor de allerarmsten, en… er blijft niets aan de strijkstok hangen. U allemaal, die dit project in Mozambique mogelijk maakt: Dank u wel!

 

 

Bestuurslid: De heer B.G.J. Meulman
Voorzitter:
De heer B.G.J. Meulman

“Ik vind het een grote eer dat ik gevraagd ben voor het bestuur van de stichting.
Ik heb veel respect voor de andere bestuursleden die met enthousiasme veel tijd
en energie in de stichting steken. Dankzij hen is dit geweldige project een succes
geworden! Een project waarbij de inzet hier, rechtstreeks en volledig, wordt ingezet
om kansarmen een kans te geven. Mooi dat ik ook een steentje mag bijdragen.”

 

 

 

 

 

 

Secretaris: De heer F.J.J. de Grijs
Secretaris:
De heer F.J.J. de Grijs

“Deze meisjes een kans geven zich als economisch zelfstandige in de wereld van nu te ontwikkelen is een enorme uitdaging.”

 

Penningmeester Mevr. R.K.D. Arends-Kruizenga
Penningmeester
Mevr. R.K.D. Arends-Kruizenga

“Het is enorm belangrijk dat de meisjes scholing krijgen.
Alleen op die manier hebben ze kans op een betere toekomst.
We gunnen alle kinderen een goede toekomst en voor ons
is de Stichting Madre Rosetta een geweldige manier om
hieraan ons steentje bij te dragen”.

 

Godelieve
Bestuurslid: Mevr. G.M.Pieper-Kleuskens

“In 2011 werd ik door Teun Bakels gevraagd om de stichting te komen versterken, juist omdat ik mondje Portugees kon spreken.

Daarmee kwam ik in de ‘buitendienst’. Dat betekende de situatie ter plaatse bekijken. Wat is er mooier dan te mogen zien hoe er door gemotiveerde mensen gewerkt wordt om meisjes en vrouwen te laten bouwen aan hun toekomst.

Het is bovendien heel leerzaam om te ontdekken dat we toch met een Nederlandse bril naar de situatie in Mozambique kijken, Daar kunnen wij ons beleid en keuzes dan ook op aanpassen.

Boeiend en dankbaar om te mogen doen.”

 

foto Ricky
Bestuurslid: Mevr.       R. van de Aker

“Daar waar het vrouwen goed gaat, krijgen kinderen meer kansen.

Alfabetisering en educatie vergroot de mogelijkheden voor meisjes

en vrouwen.

Het is een voorrecht om via Madre Rosetta een klein steentje bij te mogen

dragen aan de ontwikkelingskansen van meisjes in Mozambique.

Een geweldig initiatief!”

 

De bestuursleden verstrekken belangstellende gevers informatie over de ontwikkeling van het project in Maputo. Er is een folder die voor inzamelingsacties kan worden gebruikt.

 

Contactpersonen in Mozambique zijn Mevrouw Karin Brugman en mevrouw Tinie van Eys.

Geweldig dat we enthousiaste en directe contacten hebben in Mozambique

 

Karin Brugman, contactpersoon in Mozambique
Karin Brugman, contactpersoon in Mozambique

“Ik heb in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland gewoond. Op een uitwisselingsreis naar Zuid-Afrika en Mozambique ben ik mijn levenspartner tegengekomen en ik ben zo’n 16 jaar geleden naar Mozambique geëmigreerd. Ik heb in 2002 mijn Personeelsmanagement & Advies bedrijf opgezet in Maputo en we hebben over de jaren een goede naam en een goed netwerk opgebouwd. Ik was reeds een tijdje op zoek naar een project waar ik een bijdrage aan zou kunnen leveren en ‘Gender’ en ‘Opleiding’ zijn twee onderwerpen die me erg aan het hart gaan.
Toen ik de dus de mogelijkheid zag om een bijdrage aan de Stichting Madre Rosetta te kunnen leveren, hoefde ik geen twee keer na te denken.”

 

Tinie van Eys, contactpersoon in Mozambique
Tinie van Eys, contactpersoon in Mozambique

“Mijn naam is Tinie van Eys, 68 jaar geleden geboren in Schin op Geul (nu Valkenburg) en opgegroeid in Maastricht. Eind 1980 vertrok ik naar Maputo, waar ik door het Ministerie van Onderwijs werd gestationeerd in een tehuis voor oorlogswezen en kinderen die van huis wegliepen. Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar de provinciale directie van onderwijs van de provincie Maputo, waar ik verantwoordelijk werd voor de begeleiding van de meisjes afdelingen in 8 internaat scholen.

Na 26 jaar werken bij Progresso, in alle mogelijke functies, waar ik teveel leerde om hier op te noemen, besloot ik eind vorig jaar mijn werk daar over te dragen aan een nieuwe generatie van  mozambikaanse ‘professionals’.  Zodoende ben ik sinds 7 februari  oficieel gepensioneerd. Maar ik heb nog een heleboel energie om leuke en zinnige dingen te doen.  Ik hoop  via Madre Rosetta een bijdrage te leveren aan een beter leven voor jonge vrouwen, omdat ik er vast van overtuigd ben dat op die vrouwen het welzijn van de samenleving  steunt.”